AUTOMATSKA INKUBACIJA KOKOŠIJIH JAJA

                Projekat ima za cilj upoznavanje učenika sa procesom inkubacije kokošijih jaja i praćenje izleganja pilića. U samom projektu biće uključeni učenici petog, šestog i sedmog razreda.

Za inkubaciju biće korišćen automatski inkubator. Tokom samog projekta, učenicima će biti omogućeno da uz pomoć nastavnika svakodnevno prate proces izleganja pilića, a kasnije i brinuti o njima. Takođe, biće upoznati sa tehnologijom za inkubaciju i životnim ciklusom kokošaka i pilića.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski