Poseta Crvenog Krsta

U korelaciji predmeta nemački jezik i biologija, učenici od trećeg do sedmog razreda imali su posetu humanitarne organizacije „Crveni krst“ iz Jagodine. Učenici su se edukovali o istorijatu nastanka Crvenog krsta u Švajcarskoj i Srbiji. Upoznali su se sa fundamentalnim principima i zadacima međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.
Iz praktično-teorijske nastave proizašli su učenički umetnički radovi gde su učenici pravili simbole Crvenog krsta, vozilo hitne pomoći i zastavu Crvenog krsta.
Praktična obuka je pre svega interaktivnog karaktera i zasnovana na pružanju prve pomoći kod povreda kože, sunčanica i opekotina. Učenici su obučavani za kardiopulmonalnu reanimaciju, postavljanje osoba u bočni koma položaj, tehnike transporta povređenih i demonstraciju Hajmlihovog zahvata.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski