Trenirajte kao astronaut

U okviru nedelje svemira, učenici su izvodili vežbe koje astronauti koriste kada se pripremaju za odlazak u svemir I po povratku sa misije na rehabilitaciju.

Agiliti astro-kurs

Astronauti vežbaju snagu i agilnost kroz vežbe treninga koje su osmislili NASA stručnjaci za snagu, kondicioniranje i rehabilitaciju (ASCR). Ovi specijalisti za fitnes sprovode godišnji test fitnesa, osmišljavaju individualne programe vežbi i obezbeđuju individualne aktivnosti kondicioniranja astronauta pre i posle leta. Agilnost koju koristimo svaki dan na Zemlji razlikuje se od agilnosti koja se koristi u svemiru. Boravak u svemiru tokom određenog vremenskog perioda može uticati na agilnost astronauta. Ovo se primećuje kada se astronauti vrate na Zemlju. Zbog toga što astronauti žive u mikrogravitacionom okruženju i ne koriste svoje mišiće kao na Zemlji, njihovi mišići slabe. Nakon što se vrate sa dugotrajne misije, astronauti rade sa ASCR-ima kako bi povratili i održali agilnost kao pre svoje misije svemirskog leta.

Kada astronauti odu u svemir i vrate se na Zemlju, doživljavaju izazove sa ravnotežom i kontrolom tela zbog promena u gravitaciji. Kada napuste Zemlju, njihova tela se prilagođavaju maloj ili nikakvoj gravitaciji. Po povratku, njihova tela moraju ponovo da se prilagode Zemljinoj gravitaciji. Kurs agilnosti se koristi za merenje ravnoteže, veštine rada nogu i agilnosti kao odgovor na promene gravitacije. Posle nekoliko nedelja nazad na Zemlji, njihova kontrola ravnoteže se vraća u stanje pre leta.

Brzina svetlosti

Pripremajući se za svemirsko putovanje, astronauti ulažu mnogo sati sa NASA ASCR-ima i instruktorima kako bi vežbali svoje vreme reakcije ruke i oči. Upravljanje robotskom rukom na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) ili sletanje spejs šatla zahteva da članovi posade imaju brzo vreme reakcije. Članovi posade takođe moraju biti spremni za opasnosti po životnu sredinu kao što su osvetljenje i solarni vetar koji mogu imati negativan uticaj na vreme reakcije. Umor, fizička izdržljivost i nivo buke takođe mogu imati štetan uticaj na vreme reakcije astronauta. Jedna od odgovornosti pilota spejs šatla je da bezbedno slete šatl na kraju misije. Piloti moraju da vežbaju tehnike sletanja pre nego što odu u svemir. Oni koriste simulatore na Zemlji da poboljšaju koordinaciju ruku i očiju i izoštre veštine koncentracije. Iskustvo je pokazalo da piloti šatla sa boljom koordinacijom ruku i očiju i oštrijim veštinama koncentracije imaju više uspeha u sletanju šatla nakon misije od 12 do 14 dana.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski