Upis u toku!

Higijenske mere u školi

Rad Osnovne škole „Crnjanski“ tokom pandemije virusa Covid-19

Tokom novonastale situacije u zemlji uzrokovane pojavom virusa Covid-19 i u vreme trajanja epidemije neophodno je pridržavati se svih preporuka zdravstvenih službi i u skladu sa tim realizovati rad škole.

Priprema za realizaciju nastave u datim okolnostima predstavlja ozbiljan zahtev koji iziskuje aktivno učešće svih zaposlenih, kako bi se rad efikasno odvijao u kontinuitetu. Shodno tome, od posebnog je značaja isplanirana organizacija rada.

Osim zaposlenih, veliku ulogu u sprovođenju svih mera prevencije imaju i roditelji. Za sigurno i bezbedno okruženje učenika posebno je važna sigurnost odraslih i građenje odnosa uzajamne podrške i poverenja u kolektivu i sa porodicom. Važno je podržati kod učenika osećanje sigurnosti.

Pored toga, jedan od bitnih činilaca rada u datoj situaciji jeste razgovor sa decom o virusu, promenama koje se dešavaju oko njih i upućivanje na adekvatne mere zaštite.

U školi se redovno neguju higijenske navike, što je jedan od sastavnih činilaca procesa obrazovanja. Vođeni trenutnom situacijom, učitelji i nastavnici imaju za cilj podsticanje higijenskih navika, pobuđivanje jače svesti o važnosti pravilnog pranja ruku, mera prevencije tokom konzumiranja hrane i održavanja fizičke distance.

Rad sa učenicima na ovu temu se pre svega zasniva na praktičnim primerima sa ciljem oslobađanja učenika da se sami raspitaju o svemu što je njima nepoznato u vezi sa virusom.

Mere prevencije koje škola sprovodi

  1. Obavezno je nošenje maski tokom boravka u školi
  2. Obavezno je pranje ruku prilikom ulaska u školu, kao i nošenje obuće koja je namenjena samo za prostorije škole
  3. Postavljene su dezobarijere na ulazu u školu
  4. Na vidljivim mestima u školi postavljena su sredstva za dezinfkekciju, uz naznaku za obavezno korišćenje
  5. Svakodnevno se vrši dezinfekcija učionica, toaleta, radnih površina, stolova, stolica i to više puta u toku dana
  6. Redovno se usisavaju i čiste hodnici
  7. Obroci se organizuju uz primenu propisane fizičke distance i sprovode se obavezne mere higijene tokom serviranja obroka
  8. Obavezno je pranje ruku pre i nakon svakog obroka

Mere prevencije koje roditelj sprovodi

  1. Savetuje se ostanak kod kuće ukoliko roditelj primeti da dete ima bilo kakve simptome povezane sa Covid infekcijom
  2. Poželjno je da učenici sami ulaze u školu, kako bi se sprečila povećana koncentracija ljudi u zatvorenom prostoru
,

Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija