Upis u toku!

63. Međunarodni beogradski sajam knjiga

30.10.2018.

Na ovogodišnjem Sajmu knjiga, Privatna osnovna škola "Crnjanski" je u okviru Školskog dana, posvećenog đacima, učiteljima, bibliotekarima i ostalim ljubiteljima školske literature, imala prilike da predstavi svoj jedinstveni kurikulum utemeljen na ambiciji, savremenom nastavnom konceptu uz negovanje tradicionalnih vrednosti.

Na štandu Kreativnog centra, POŠ "Crnjanski" je predstavila svoju viziju obrazovanja implementiranjem Lego kockica u nastavni proces. Učenici u okviru redovne nastave, pomoću obrazovnog potencijala Lego proizvoda, istražuju različite problemske situacije iz oblasti svih nastavnih predmeta. Primarni cilj je stvoriti kod učenika osećaj koji izaziva igra, dok je opštepoznata činjenica da je u igrovnim situacijama lakše uspostaviti transfer znanja i doći do otkrića.

Naš nastavni kurikulum neguje i program Lego robotike kojim se, prvenstveno, učenicima pruža podrška u razvoju njihove kreativnosti i inovativnosti primenom novih tehnologija. Ovakav koncept učenja uključuje stvaralački rad učenika koji objedinjuje problemski pristup u rešavanju zadataka, zastupljenost STEM naučnih disciplina u svakodnevnom životu. Učenici u radu koriste poseban softver koji ih upoznaje sa osnovama programiranja i kodiranja.

Tema razgovora, kojem su prisustvovali stručno i nastavno osoblje POŠ "Crnjanski" kao i predstavnici Kreativnog centra među kojima je bio i Dejan Begović, izvršni direktor navedene saradničke kuće, podrazumevala je i primenu WeDo 2.0 u našoj školi koju, sa ponosom, definišemo kao primer dobre nastavne prakse. Iskustvo, sa 63. međunarodnog beogradskog sajma knjiga, proteklo je u znaku radosti čitanja, a mi bismo dodali i radosti učenja i radosti primene naučenog. Zahvaljujemo se Kreativnim saradnicima na pozivu i interesovanju da upoznaju naše vizije i ambicije kojima se vodimo u radu sa decom.

Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija