Upis u toku!

Konferencija „Digitalno obrazovanje 2020“

13.04.2020.

U organizaciji Ed-Tech Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Privrednom komorom Srbije i Fondacijom Petlja, 10. i 11. aprila organizovana je konferencija „Digitalno obrazovanje 2020“. Drugog dana konferencije, u okviru sesije za inkluzivno obrazovanje, učiteljica naše škole, Aleksandra Filipović, predstavila je rad „Digitalna učionica – Jezička detektivaonica“ koji je nastao kao produkt rada sa učenicima prvog razreda.

Rad „Jezička detektivaonica“ predstavlja primer upotrebe tematski usklađenog Wix sajta prilagođenog predznanjima i intelektualnim sposobnostima učenika u oblasti početnog čitanja i pisanja. Osim na podsticanje razvoja digitalnih kompetencija i logičkog i algoritamskog mišljenja prilikom programiranja Blue-Bot robota, najveći akcenat stavljen je na razvijanje samostalnosti učenika i uvažavanje principa individualizacije, što je naročito došlo do izražaja prilikom realizacije digitalnog diktata u okviru kojeg su učenici imali mogućnost da tempo i broj ponavljanja rečenica koje treba da zapisati u potpunosti prilagode svojim potrebama. Identifikujući se sa robotom Polom koji je načinio niz grešaka u pisanju, učenici su razvijali pozitivan odnos prema sopstvenim greškama posmatrajući ih kao novi resurs za učenje.

Foto galerija

Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija