Upis u toku!

Svojstva materijala, elektiricitet i električna provodljivost

26.12.2019.

Nastava sa učenicima drugog razreda je organizovana kroz blok časova Sveta oko nas. U cilju motivacije učenika čas je otpočeo rešavanje ukrštenice čime su učenici ponovili osnovnu podelu materijala na prirodne i veštačke.

Kombinovana je metoda demonstracije i laboratorijskih vežbi. Svaki ogled je pratila kartica sa vrstom ogleda i tabelom u koju su učenici upisivali zaključke. Opipavanjem i posmatranjem su ponovili osnovna svojstva materijala.

Usledilo je ispitivanje uticaja toplote na različite materijale. Učenicima je demonstriran uticaj plamena sveće na predmete od metala, plastike, voska, stakla. Uočili su koji materijal se topi ili zagreva. Praktičnim radom učenici su ispitivali na koji način možemo oblikovati različite materijale.

Upoznali su se sa pojmom elektriciteta i pomoću plastičnog lenjira i sitnih delova papira uočili navedenu pojavu. Upotrebom strujnog kola i različitih materijala ispitivali su koji materijali provode struju a koji ne provode. Upoznali su s sa pojmovima provodnika i izolatora.

Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija