Upis u toku!

Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije

26.12.2019.

Na času Prirode i društva učenici četvrtog razreda su sticali nova znanja o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije, kao i o njihovim prednostima i manama. Čas je realizovan u informatičkom kabinetu primenom obrazovnog softvera MozaBook. Uvodni deo časa je bio posvećen čoveku kao živom biću i proširivanju postojećih znanja o tome šta je sve potrebno da bi čovek rastao i razvijao se, a sve to kroz aplikacije u softveru. U drugoj polovini časa učenici su se upoznali sa obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije sagledavanjem 3D modela tih izvora u MozaBook-u. Takođe, kroz aplikacije su se upoznali kako sa prednostina, tako i sa manama obnovljivih i neobnovljivih izvora energije.

Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija