Upis u toku!

Policija u sluzbi građana

26.10.2019.

U saradnji sa predstavnicima MUP-a, tokom trećeg nastavnog časa učenicima je u sklopu projekta "Osnovi bezbednosti dece" održano edukativno predavanje na temu "Policija u službi građana".

Učenici su bili u prilici da saznaju koje poslove zaštite obavlja policija, koje jedinice policije postoje, koja je uloga školskog policajca i koji su sastavni delovi interventne uniforme policije. Posebnu pažnju učenicima je privuklo prikazivanje fotografija elemenata koji čine policijsku opremu prilikom rada na terenu.

Diskusija je vođena i o upotrebi vozila koja policija koristi u svom radu, a akcenat je prilikom predavanja stavljen i na načine na koji se građani policijskoj službi mogu obratiti za pomoć i u kojim situacijama je to opravdano činiti.

Poseban segment obučavanja predstavljalo je razmatranje konkretnih saveta prilikom obezbeđivanja bezbednosti učenika u školi, u saobraćaju i kod kuće.

Foto galerija


Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija