Upis u toku!

Svetska nedelja svemira

25.10.2019.

Povodom obeležavanja Svetske nedelje svemira (World Space Week) u periodu od 4. do 10. oktobra 2019. godine u Internacionalnoj školi „Crnjanski“ organizovan je niz tematski usklađenih aktivnosti.

Jedna od centralnih aktivnosti pod nazivom „Planetoistraživači“ podrazumevala je formiranje radnih grupa koje su pod mentorskim nadzorom u sali za projekcije u prigodnom ambijentu predstavile značajne podatke do kojih su došle prilikom sakupljačko-istraživačkog rada o odabranim planetama. Svaka grupa predstavila je svoju planetu i razmenila iskustva sa ostalim grupama učenika. Kriterijum za formiranje grupa bio je slučajan izbor jedne od ponuđenih sličica, a na isti način izvršena je i selekcija mentori koji će koordinisati rad grupa.

Na časovima likovne kulture sa učenima trećeg i četvrtog razreda realizovana je likovna radionica „Osmatračnica planeta“ u okviru koje su učenici, služeći se likovnom tehnikom tempere, prikazali Sunčev sistem iz svog ugla. Za učenike prvog i drugog razreda organizovana je kreativna jezičko – likovna radionica pod nazivom „Svemirske jezičke skrivalice“ u okviru koje su učenici imali likovni zadatak da služeći se temperama prikažu nebo na pripremljenoj podlozi sa zaštitnim trakama. Tehnikom prskanja prikazane su zvezde, a nakon eliminisanja zaštitnih traka ispisane su reči koje asociraju na Nedelju svemira.

Tematika Nedelje svemira integrisana je i u časove redovne nastave Nacionalnog i Cambridge programa. Kroz aktivnost „Matematičkim koracima kroz svemir“ učenici su bili u prilici da rešavaju diferencirane matematičke zadatke i da na taj način saznaju različite zanimljivosti o svemiru. Poseban akcenat stavljen je na kreativne tematski usklađene domaće zadatke na nedeljnom nivou u okviru kojih je tematika Nedelje svemira inkorporirana u nastavne sadržaje ne samo nastave matematike, već i nastave srpskog jezika i sveta oko nas.

Završna aktivnost putem koje je izvršena sistematizacija znanja o planetama Sunčevog sistema bila je „QR svemirski šampionat“. Ova aktivnost podrazumevala je korelaciju pomenutih nastavnih predmeta sa nastavom Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Na Gradskom stadionu za učenike naše škole pripremljen je poligon spretnosti i brzine u okviru kojeg je realizovan svemirski šampionat u potrazi za svemirskim QR kodovima. Skeniranjem kodova učenici su otkrivali pitanja i zadatke putem kojih je izvršeno globalno ponavljanje sadržaja i podataka prikupljenih u okviru prethodno realizovanih aktivnosti.

Kompletan materijal učeničkih radova sa radionica objedinjen je u okviru izložbenog panoa u hodniku škole, dok je materijal u digitalnoj formi široj javnosti dostupan putem društvenih mreža na zvaničnim stranicama Škole.

Foto galerija 1


Foto galerija 2


Space Week 2019


Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija