Upis u toku!

U svetu moćne struje

03.02.2020.

Na današnjem času Prirode i društva, učenici trećeg razreda su obnovili stečena znanja o elektricitetu i usvajali nova znanja o električnoj struji, njenom toku kroz strujno kolo, delovima strujnog kola.

Obnovljena je razlika između provodnika i izolatora, a izvodeći oglede učenici su stekli znanja o tome koji materijali provode struju, a koji su izolatori. U svrhu provodnika struje koristili smo razne predmete od različitog materijala poput ključa, spajalice, konca, gumice za tegle, cevčice za sok. Povezivanjem neophodnih delova strujnog kola i pomenutih predmeta uverili smo se koje od datih pretpostavki su istinite, sa stanovišta toga koji materijali provode struju. Druga kategorija ogleda se odnosila na upotrebu vode i rastvora vode i različitih materija (so, šećer, alkohol) u cilju otkrivanja provodnika struje.

Učenici su proširili i produbili znanja o obrađenoj temi kroz gledanje edukativnog video-snimka o nastanku munje i električnog pražnjenja koje se dešava u oblacima. Nezaobilazan deo časa bilo je upoznavanje učenika sa životom i radom pojedinih naučnika i pronalazača kao što su Bendžamin Frenklin, Tomas Alva Edison, Nikola Tesla.

Foto galerija


Pratite nas!

Kontakt podaci

ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
Email: info@crnjanski.rs
Website: www.crnjanski.rs

Lokacija