Predškolski ustanova KIDS CLUB

Kids CLub je predškolska ustanova akreditovana od strane Ministarstva prosvete i Cambridge Early Years program-a.

Cambridge Early Years program je razvijen u saradnji sa pouzdanim stručnjacima za decu mlađeg uzrasta, tako da je zasnovan na najnovijoj obrazovnoj metodologiji. Naš pristup je izgrađen oko sledećih ključnih principa:

Zašto izabrati Predškolski program "CRNJANSKI"?

Aktivnost

Deca su uključena u proces sopstvenog obrazovanja kroz dobro isplanirane aktivnosti koje im pomažu da razviju kompetenciju, radnu sposobnost, emocionalnu privrženost i samopoštovanje.

Uravnoteženost

Učenje podstiče ravnotežu fizičkog, kognitivnog, jezičkog i komunikacijskog, kao i socijalnog i emocionalnog razvoja.

Igra

Učenje je prilagođeno uzrastu, zasnovano na igri i usmereno na dete. Trebalo bi da uključuje aktivnosti koje vode kako odrasli, tako i deca.

Promena

Early Years obrazovni program treba da omogući deci uspešnu tranziciju u osnovnu školu, gde se sa neformalnog vida učenja zasnovanog na igri prelazi na nastavu koja je formalnijeg tipa.

Nastavni plan i program

Cambridge Early Years nastavni plan i program:

  • prati holistički pristup koji se fokusira na samo dete i povezuje njegov razvoj sa svetom i ljudima oko sebe.
  • izgrađen je na osnovu četiri ključne oblasti razvoja u ranom detinjstvu:

Fizički razvoj

Kognitivni razvoj

Razvoj jezika i komunikacije

Socijalni i emocionalni razvoj

  • razvija znanje, razumevanje i veštine putem spiralnog pristupa, kroz ponovno učenje i dublje angažovanje na nastavnim temama i veštinama u svakoj fazi.
  • pomaže učenicima da dostignu međunarodno utvrđene prekretnice ranog razvoja. Iako se deca razvijaju različitim brzinama, nastavni plan i program pruža strukturu za podučavanje i učenje koja pomaže u praćenju i podržavanju napretka svakog deteta.
  • podržava dvojezični ili višejezični pristup za učenike kojima engleski nije maternji jezik, kao i za one sa različitim nivoima znanja engleskog jezika.
  • priprema učenike da sa lakoćom pređu na Cambridge Primary program ili na sledeću etapu u njihovom obrazovanju.
  • sadržaj nastavnog plana i programa je podeljen na šest oblasti kako bi se pratio i podržavao napredak učenika.

Oblasti nastavnog plana i programa

Šest oblasti nastavnog plana i programa pomažu praćenje i podržavanje napretka u svim oblastima razvoja.

Komunikacija i pismenost

Govor, slušanje, čitanje i pisanje su ključni za rani razvoj dece. Ukazivanje deci na važnost jezika kroz zabavne aktivnosti i podsticanje da se bave širokim spektrom tekstova pomaže polaznicima da razviju želju za učenjem tokom celog života.

Kreativno izražavanje

Kreativno izražavanje omogućava deci da izraze svoje ideje i razviju maštu kroz umetnost i dizajn, muziku, ples i glumu. Ova važna oblast objedinjuje veštine i kognitivne procese iz celokupnog nastavnog plana i programa.

Matematika

U ranom uzrastu je važno pomoći deci da prepoznaju kako matematika utiče na svakodnevni život. Kroz igre i aktivnosti, možemo upoznati decu sa matematičkim terminima, razmišljanjem i pojmovima koji će im biti potrebni kada krenu u osnovnu školu.

Fizički razvoj

Naš nastavni plan i program podstiče decu da unaprede veštine kretanja kroz igru, pomažući im da razviju pozitivne stavove prema vežbanju i postave temelje za zdrav i aktivan život.

Lični, socijalni i emocionalni razvoj

Ova oblast je centralna u životima dece. Ona podržava njihovo lično blagostanje i postignuća u svim drugim oblastima njihovog učenja. Ova oblast im pomaže da razviju socijalno učenje i uspostave prijateljstva, prilagode svoje emocionalne reakcije i da reaguju na potrebe drugih, kao i da razviju samopoštovanje i samopouzdanje.

Razumevanje sveta

Ova oblast nastavnog plana i programa podstiče prirodnu radoznalost dece dok istražuju svet oko sebe. Ona postavlja temelje za niz različitih predmeta u osnovnom obrazovanju i šire, uključujući prirodne nauke, digitalnu pismenost, računarstvo i društvene nauke.

Kako postati učenik Internacionalne škole Crnjanski?

Application form

Pirlikom prvog kontakta sa školom, kandidat/roditelj popunjava:
1. Apllication form (neobavezujući dokument o osnovnim podacima učenika)

Tom prilikom školi se dostavlja i:
1. Popunjeni medicinski uptinik, koji potipisuje izabrani lekar
2. Nostrifikovana potvrda o prethodno stečenom obrazovanju

Roditelj ovom priikom uplacuje jednokratnu administrativnu taksu upisa u skolu.

Day in school

Onog trenutka kada svi navedeni dokumenti budu dostavljeni školi, ukoliko kandidat ispunjava uslove, poziva se da provede dan u školi i bude gost na svim nastavnim sadržajima predvidjenim rasporedom škole. Tokom tog boravka u školi sprovodi se neformlano testiranje poznavanja engleskog jezika i matematike.

Contract

Nakon borakva u školi roditelji dobijaju potvrdu da li je ucenik primljen, nakon cega se organizuje sastanak sa roditeljima/kandidatom prilikom koga se potpisuje ugovor na godišnjem nivou (za jednu školsku godinu). Nakon čega se izvršavaju obaveze navedene ugovorom. Roditelj takođe dostavlja školi izvod iz matične knjige rodjenih, drzavljanstvo, dokaz o prebivalistu, kao i pasos ili ličnu kartu roditelja. Nakon regulisanja svih administrativnih obaveza učenik može započeti školovanje u Internacionalnoj školi „Crnjanski“.

GALERIJA