"U svetu biljaka"

Učenici drugog razreda su u prethodnom periodu bili nosioci projekta “U svetu biljaka”. Učenici su bili u prilici da tokom perioda od mesec dana prate rast i razvoj gajenih biljaka. Na početku projekta učenici su zasadili semena gajenih biljaka karakterističkih za naš kraj. Aktivno su pratili rast i razvoj biljaka i uočene promene beležili u svojim vrtlarskim dnevnicima.