AUTOMATSKA INKUBACIJA KOKOŠIJIH JAJA

Projekat ima za cilj upoznavanje učenika sa procesom inkubacije kokošijih jaja i praćenje izleganja pilića. U samom projektu biće uključeni učenici petog, šestog i sedmog razreda.

Za inkubaciju biće korišćen automatski inkubator. Tokom samog projekta, učenicima će biti omogućeno da uz pomoć nastavnika svakodnevno prate proces izleganja pilića, a kasnije i brinuti o njima. Takođe, biće upoznati sa tehnologijom za inkubaciju i životnim ciklusom kokošaka i pilića.