"Sa prirodom na ti"

U okviru globalne akcije Outdoor classroom day u organizaciji Action Funder pokreta, sa učenicima Internacionalne škole “Crnjanski” realizovana je poseta izletištu “Aračlijski potok”, koje je zahvaljujući svom zelenilu svojevremeno proglašeno i đačkim parkom. U toplim jutarnjim zracima učenici su kroz niz kreativnih i fizičkih aktivnosti uživali u prirodnom okruženju. Otkrivajući brojne zanimljivosti iz sveta flore i faune, s prirodom su prešli na ti, što je ujedno i cilj simbolično nazvane akcije na nacionalnom nivou.