St. Patrick's Day

Danas smo proslavili Dan Svetog Patrika! Učenici su se upoznali sa istorijatom ovog praznika. Gledali su dva edukativna videa na tu temu, zajedno sa PPT. Kasnije su izrezali maske, kape i leprekone.
Učenici su radili aktivnost pisanja na nastavnim listovima gde su naveli šta će uraditi ako pronađu lonac zlata. Kasnije smo sve odgovore stavili na šareni poster, zajedno sa drugim temama koje su učenici završili na prethodnom času.