KOLONIJA NA MARSU

Učenici petog razreda su obeležili Svetsku nedelju svemira izradom projekta Kolonija na Marsu. Prikupljanjem informacija o temperaturi, rotaciji, revoluciji i gravitaciji na Marsu i gledanjem površine Marsa putem VR BOX naočara, učenici su stekli znanja o uslovima na ovoj planeti. Podeljeni u grupe, učenici su dobili zadatke da osmisle rešenja za dobijanje vode, hrane i struje u cilju stvaranja kolonije. Nakon izrade skice, predstavili su svoje ideje i od reciklažnog materijala izgradili bazu na modelu površine Marsa.