Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Na međunarodnoj online konferenciji „Digitalno obrazovanje 2022“ učiteljica naše škole Aleksandra Filipović 9. aprila 2022. godine predstavila se u okviru sesije za inkluzivno obrazovanje radom „Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre“ realizovanim sa učenicima 3. razreda. Naime, istražujući linearno programirane multimedijalne e-book sadržaje u personalizovanoj GeoGebra učionici, učenici su kreirali riznicu neobičnih fraktala, grafova i šablona čime su znanja iz geometrije sopstvenim tempom rada podigli na viši nivo Blumove taksonomije.