Ćelija

Na času biologije obrađena je nastavna jedinica „Ćelija-osnovna jedinica građe živih bića“, te su učenici imali za domaći zadatak da sami naprave model ćelije sa jedrom. Model ćelije može biti različitog oblika i veličine, od plastelina, papira, gline ili od drugih materijala.Od svijih radova učenici će napraviti izložbu u učionici.