Hidroponsko gajenje biljaka

U okviru nastave biologije, sa učenicima petog, šestog i sedmog razreda realizovana je aktivnost „Hidroponsko gajenje biljaka“. Učenici će gajiti različita semena biljaka u hidroponskoj bašti i biće praćene sve faze u toku razvića biljaka.