A gamified journey through the periodic table

Na današnjem Cambridge Science času, učenici grupe Year 7 su kroz niz aktivnosti utvrdili osnovne principe hemije – elemente, jedinjenja i hemijske formule. Čas smo započeli kvizom na pametnoj tabli, nakon čega je usledila aktivnost u kojoj su učenici imali zadatak da na tabli napišu hemijske formule različitih jedinjenja, kao i da odrede broj elemenata i atoma u svakom. Igra Potapanje brodova je bila završna aktivnost današnjeg časa, a učenici podeljeni u timove su kao šemu koristili Periodni sistem elemenata. Ova igra bila je odlična prilika da učenici na zabavan način obnove već usvojene elemente, kao i da nauče nove elemente i njihove hemijske simbole. Sve aktivnosti su završene uspešno, a učenici su pokazali odlično razumevanje gradiva obrađenog u sklopu ove oblasti.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski