UPIS
 • Osnovna škola „Crnjanski“ pruža učenicima mogućnost pohađanja internacionalnog Cambridge programa, kao i nacionalnog programa predviđenog planom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Časovi i dodatne aktivnosti u školi odvijaju se svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova. Učenici u toku boravka u školi imaju obezbeđene obroke. Pored redovnog programa, škola organizuje i vannastavne aktivnosti poput sekcije plivanja i karatea.
 • Upis u Osnovnu školu „Crnjanski“ se odvija tokom cele godine, u skladu sa brojem slobodnih mesta.
 • U cenu školarine uključeni su i udžbenici, obroci, školska uniforma.

Školarina za školsku 2022/2023. godinu

Kod ugovora za Prvi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, utvrđena cena po semestrima za narednu školsku godinu je:

6.025 / godišnje
 • Za jesenji semestar – 1.792.00 evra
 • Za zimski semestar – 2.397.00 evra
 • Za prolećni semestar – 1.836.00 evra

Odobreni popust: Kada neki roditelj uplaćuje odmah sva 3 semestra, omogućava se popust 10% , odnosno da je cena za Prvi ciklus= 5.422.50 evra po srednjem kursu NBS na dan plaćanja;

Kod ugovora za Drugi ciklus obrazovanja i vaspitanja, utvrđena cena po semestrima za narednu školsku godinu je:

7.230 / godišnje
 • Za jesenji semestar – 2.150.00 evra
 • Za zimski semestar – 2.876.00 evra
 • Za prolećni semestar – 2.204.00 evra

Odobreni popust: Kada neki roditelj uplaćuje odmah sva 3 semestra, omogućava se popust 10%, odnosno da je cena za Drugi ciklus= 6.507.00 evra po srednjem kursu NBS na dan plaćanja;

 • Ostali uslovi i pogodnosti za drugo dete, odnosno za treće dete:
  1. Prilikom ugovaranja osnovna cena upisnine za školsku godinu umanjuje se za 10% i za drugo i za treće dete upisano u Internacionalnu školu „Crnjanski“ u Jagodini.
  2. Pored toga ostaje mogućnost da se iskoristi popust za plaćanje sva tri školska semestra unapred, odjednom za celu školsku godinu, koja se dodatno umanjuje još 10%.
  3. U slučaju da je iz iste, najuže porodice, u školu upisano i četvrto dete, u tom slučaju za to četvrto, najmljađe dete Internacionalna škola „Crnjanski“ u Jagodini dodatno odobarava 5% popusta, pa bi za Prvi ciklus za 4. dete to izgledalo ovako:
 • U slučajevima kada je u istoj školskoj godini u školu upisano dvoje ili više dece iz iste porodice, škola odobrava 10% popusta za svako naredno dete.
 • Zainteresovani roditelji mogu popuniti prijavni list i zakazati posetu školi putem broja telefona 062798799 ili e-mail adrese info@crnjanski.rs.

*** Ovim se unapređuje Čl. 4. Ugovora i daje podrška porodicama sa više dece.

Opcija (A+B+C) ukoliko se iz iste najuže porodice, u školu upisuje i četvrto dete , u tom slučaju osnovna cena je umanjena (–10%) i iznosi 5.422.50 evra i dodatno (–5%) i iznosi 5.151.38 evra. Ukoliko se roditelji odluče da plate sve 100 % unapred za dete (četvrto dete) cena će biti (–10% dodatno) = 4.636.24 evra za Prvi ciklus.

Online prijava