UPIS
  • Osnovna škola „Crnjanski“ pruža učenicima mogućnost pohađanja internacionalnog Cambridge programa, kao i nacionalnog programa predviđenog planom Ministarstva prosvete Republike Srbije. Časovi i dodatne aktivnosti u školi odvijaju se svakog radnog dana u periodu od 07:50 do 15:30 časova. Učenici u toku boravka u školi imaju obezbeđene obroke (doručak, ručak, užina).
  • Pored redovnog programa, Škola organizuje i vannastavne aktivnosti kao što su modelarstvo i robotika, lepo izdražavanje i pisanje, javni nastup i retorika, kao i sekcije, poput sekcije plivanja, košarke, odbojke i gimnastike.
  • Upis u Osnovnu školu „Crnjanski“ se odvija tokom cele godine, u skladu sa brojem slobodnih mesta.
  • U cenu školarine uključeni su i udžbenici, obroci, školska uniforma.
  • Prilikom Prvog kontakta sa Školom, za usluge Sekretarijata, uplaćuje se Jednokratna taksa za administraciju i otvaranje dosijea učenika  u iznosu od 68.000 dinara (RSD).

Školarina za školsku 2023/2024. godinu

Kod ugovora za Prvi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, utvrđena cena po semestrima za školsku godinu 2023/2024:

Prvi ciklus (od 1. do 4. razreda) je - 6.510 EVRA godišnje.

Upis učenika vrši se tokom cele školske godine i traje do 30. juna tekuće godine za narednu školsku godinu.

Cena po semestima: Prilikom potpisivanja ugovora za Prvi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, utvrđena cena po semestrima za školsku godinu 2023/2024. godinu u odnosu na vreme prijavljivanja iznosi:

Jesenji semestar

Zimski semestar

Prolećni semestar

Umanjena cena: U slučaju da se upisuje drugo (i treće) dete u istu školsku godinu, za najmlađe dete upisnina za školsku 2023/2024. je 6.180 EVRA.

Naknadni upis (posle 30. juna), u novu školsku godinu je moguć i podrazumeva pojedinačni trošak registracije i upisa učenika u iznosu od 709 evra.

Prvi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, po utvrđenim cenama i rokovima (po semestrima) za školsku godinu 2023/2024. plaća se na tekući račun Škole u dinarima računajući srednji kurs NBS na dan plaćanja (svi porezi i takse uključeni su u cenu upisnine).

Kod ugovora za Drugi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, utvrđena cena po semestrima za školsku godinu 2023/2024:

Drugi ciklus (od 5. do 8. razreda) je - 7.820 EVRA godišnje.

Upis učenika vrši se tokom cele školske godine i traje do 30. juna tekuće godine za narednu školsku godinu.

Cena po semestima: Prilikom potpisivanja ugovora za Drugi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, utvrđena cena po semestrima za školsku godinu 2023/2024. godinu u odnosu na vreme prijavljivanja iznosi:

Jesenji semestar

Zimski semestar

Prolećni semestar

Umanjena cena: U slučaju da se upisuje drugo (i treće) dete u istu školsku godinu, za najmlađe dete upisnina za školsku 2023/2024. je 7.420 EVRA.

Naknadni upis (posle 30. juna), u novu školsku godinu je moguć i podrazumeva pojedinačni trošak registracije i upisa učenika u iznosu od 709 evra.

Drugi ciklus obrazovanja i vaspitavanja, po utvrđenim cenama i rokovima (po semestrima) za školsku godinu 2023/2024. plaća se na tekući račun Škole u dinarima računajući srednji kurs na dan plaćanja (svi porezi i takse uključeni su u cenu upisnine).

UPIS U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Za upis u Pripremni predškolski program 2023-2024 utvrđena cena za jednokratno plaćanje iznosi 5.210 EVRA

Utvrđena dinamika uplata po kvartalima za radnu godinu 2023-2024 :

prilikom potpisivanja Ugovora uplatiti

500 EVRA

najkasnije do 15-08-2023 uplatiti

1.200 EVRA

najkasnije do 15-11-2023 uplatiti

1.200 EVRA

najkasnije do 15-02-2024 uplatiti

1.200 EVRA

najkasnije do 15-04-2024 uplatiti

1.200 EVRA

• Prilikom ugovaranja, osnovna cena upisnine za radnu godinu umanjuje se za 10% i za drugo i za treće dete upisano u Pripremni predškolski program Predškolske ustanove “Kids Club” u Jagodini.

Predškolski ciklus obrazovanja i vaspitanja, po utvrđenim cenama i rokovima (po kvartalima) za radnu godinu 2023/2024 plaća se na tekući račun PU Kids Club u dinarima računajući srednji kurs NBS na dan plaćanja (svi porezi i takse uključeni su u cenu upisnine).

Online prijava