PU “Kids Club”

Predškolski program

U okviru obrazovnog sistema “Crnjanski” nalazi se i Predškolska ustanova “Kids Club” čiji se predškolski program realizuje u okviru Nacionalnog i Cambridge programa.
PU “Kids Club” omogućava deci boravak, učenje i druženje u uslovima koji neguju individualni pristup detetu, aktivno učešće u obrazovnom procesu putem otkrića i rešavanja problemskih situacija, primenom inovativnih modela rada i u društveno – konstruktivnoj atmosferi za rad.

Ključni koncept predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti.

Deca su toliko zauzeta zabavnim i igrovnim aktivnostima ne znajući da, zapravo, sve vreme i uče. Naš cilj je omogućiti pun razvoj bioloških potencijala deteta

Ključni koncept predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti.

Deca su toliko zauzeta zabavnim i igrovnim aktivnostima ne znajući da, zapravo, sve vreme i uče. Naš cilj je omogućiti pun razvoj bioloških potencijala deteta.

UPIS U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Za upis u Pripremni predškolski program utvrđena cena po kvartalima za narednu školsku godinu je:

4.340,00 / godišnje
  • U kom slučaju se 340,00 € uplaćuje odmah, prilikom potpisivanja Ugovora, a ostatak u 4 rate i to:
  • 1.000,00 € najkasnije do 15. avgusta 2022. godine
  • 1.000,00 € najkasnije do 15. novembra 2022. godine,
  • 1.000,00 € najkasnije do 15. februara 2023. godine
  • 1.000,00 € najkasnije do 15. aprila 2023. godine.
  • Uplatom u celosti prilikom upisa deteta Korisnik usluga ostvaruje popust od 11,30%, tako da je cena sa popustom 3.899,00 € po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
  • Prilikom ugovaranja, osnovna cena upisnine za školsku godinu umanjuje se za 10% i za drugo i za treće dete upisano u Pripremni predškolski program Predškolske ustanove “Kids Club” u Jagodini.