PU “Kids Club”

Predškolski program

U okviru obrazovnog sistema “Crnjanski” nalazi se i Predškolska ustanova “Kids Club” čiji se predškolski program realizuje u okviru Nacionalnog i Cambridge programa.
PU “Kids Club” omogućava deci boravak, učenje i druženje u uslovima koji neguju individualni pristup detetu, aktivno učešće u obrazovnom procesu putem otkrića i rešavanja problemskih situacija, primenom inovativnih modela rada i u društveno – konstruktivnoj atmosferi za rad.

Ključni koncept predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti.

Deca su toliko zauzeta zabavnim i igrovnim aktivnostima ne znajući da, zapravo, sve vreme i uče. Naš cilj je omogućiti pun razvoj bioloških potencijala deteta

Ključni koncept predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti.

Deca su toliko zauzeta zabavnim i igrovnim aktivnostima ne znajući da, zapravo, sve vreme i uče. Naš cilj je omogućiti pun razvoj bioloških potencijala deteta.

UPIS U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Za upis u Pripremni predškolski program 2023-2024 utvrđena cena za jednokratno plaćanje iznosi 5.210 EVRA.

Utvrđena dinamika uplata po kvartalima za školsku godinu 2023-2024 :

prilikom potpisivanja Ugovora uplatiti

500 EVRA

najkasnije do 15-08-2023 uplatiti

1.200 EVRA

najkasnije do 15-11-2023 uplatiti

1.200 EVRA

najkasnije do 15-02-2024 uplatiti

1.200 EVRA

najkasnije do 15-04-2024 uplatiti

1.200 EVRA

• Prilikom ugovaranja, osnovna cena upisnine za školsku godinu umanjuje se za 10% i za drugo i za treće dete upisano u Pripremni predškolski program Predškolske ustanove “Kids Club” u Jagodini.

Predškolski ciklus obrazovanja i vaspitanja, po utvrđenim cenama i rokovima (po kvartalima) za školsku godinu 2023/2024 plaća se na tekući račun PU Kids Club u dinarima računajući srednji kurs NBS na dan plaćanja (svi porezi i takse uključeni su u cenu upisnine).