Gimnazija ”Crnjanski”

Cambridge Upper Secondary IGCSE je namenjen učenicima uzrasta od 14 do 16 godina.

Cambridge Upper Secondary se nadovezuje na osnove Cambridge Lower Secondary obrazovnog programa, iako učenici ne moraju da završe tu fazu pre ove.

Cambridge IGCSE je najpopularnija međunarodno priznata kvalifikacija na svetu za učenike uzrasta od 14 do 16 godina. Ne samo da je zaista međunarodna – već pruža učenicima više mogućnosti od bilo koje druge međunarodno priznate kvalifikacije. To podrazumeva više izbornih predmeta, više metoda učenja i više načina za postizanje uspeha.

SMEROVI PRIVATNE GIMNAZIJE "CRNJANSKI"

Opšti smer

Društveno-jezički smer

Prirodno-matematički smer

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima filološke nauke

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Smer za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Zašto izabrati International School Crnjanski

Cambridge IGCSE nastavni plan i program nudi različite razvojne puteve učenicima sa širokim spektrom sposobnosti, uključujući i one čiji prvi jezik nije engleski.

Počevši od osnova stečenih na ključnim predmetima, jednostavno je dodati širinu i međupredmetne perspektive. Podsticanje učenika da se bave različitim predmetima i uspostavljaju veze između njih ključno je za naš pristup.


Cambridge IGCSE nudi fleksibilan i stimulativan nastavni plan i program, podržan odličnim resursima i obukom.

Cambridge IGCSE doprinosi poboljšanju postignuća učenika razvijanjem veština kreativnog razmišljanja, istraživanja i rešavanja problema; što je savršena odskočna daska ka naprednom nivou učenja.

Cambridge IGCSE razvija znanje, razumevanje i veštine učenika u:

  • Sadržaju predmeta
  • Primeni znanja i razumevanja u novim kao i u poznatim situacijama
  • Intelektualnom istraživanju
  • Fleksibilnosti i reagovanju na promene
  • Radu i komunikaciji na engleskom jeziku
  • Uticaju na ishode
  • Kulturološkoj svesti

Koja je razlika između IGCSE Core i IGCSE Extended?

Kako bi se uzele u obzir različite sposobnosti, pruža se izbor između osnovnog i proširenog kurikuluma u nekim predmetima.

Osnovni kurikulum podrazumeva raspon sposobnosti velike većine učenika. Pruža potpuni pregled predmeta i usmeren je na učenike od kojih se očekuje da postignu ocene od C do G.

Prošireni kurikulum je dizajniran za one učenike koji poseduju napredne akademske sposobnosti. Namenjen je onima od kojih se očekuje da postignu ocene od A* do E.

Cambridge IGCSE ocenjivanje se odvija na kraju programa i može uključivati pismenu, usmenu, praktičnu procenu kao i procenu angažovanja tokom programa. Na taj način se učenicima pruža više mogućnosti da iskažu naučeno, posebno kada njihov prvi jezik nije engleski. U okviru mnogih predmeta pruža se izbor između osnovnog i proširenog kurikuluma, što čini Cambridge IGCSE pogodnim za širok spektar sposobnosti.

Ocene se određuju prema skali osam međunarodno priznatih ocena, od A* do G, koje sadrže jasne smernice za objašnjenje standarda postignuća za svaku ocenu.

Cambridge IGCSE ispiti se održavaju dva puta godišnje, u junu i novembru. Rezultati se objavljuju u avgustu i januaru.

GALERIJA