O NAMA

Internacionalna škola ,,Crnjanski“ svoj zasniva obrazovno-vaspitni rad zasniva holistickom pristupu obrazovanja svih učenika posredstvom Nacionalnog i Cambridge programa.

Cilj svakog nastavnog časa je da u učenicima probudi motivaciju za učenjem i konstruiše u njima ključne tehnike za savladavanje akademskih veština. Primarni orijentir u realizaciji jedinstvenog modela obrazovanja jeste dete kome posvećeni nastavnički kadar prilazi sa ciljem da odgovori na afinitete i podstakne pun razvoj potencijala svakog od njih.

Individualizovani pristup i realizacija nastavnih sadržaja u malim grupama obezbeđuje visok nivo motivisanosti i produktivnosti učenika, odnosno uvažavanje njihovih potreba i interesa. Shodno navedenom, učenik uči i radi u bezbednom i podsticajnom ambijentu u kome se na kvalitetan način podstiče izgradnja kompletne ličnosti sa jedne strane, dok se sa druge strane neguje multikulturalnost i uvažava kulturološki aspekt kroz motivisanje đaka da poštuju jezik, nacionalnost i veru svih članova odeljenjskih zajednica.

Značajan segment u organizaciji nastave predstavljaju kombinacija razredne i predmetne nastave, kao i interdisciplinarno učenje koje integriše prednosti različitih koncepata učenja. Pored implementacije kreativnih i stvaralačkih aktivnosti u okviru redovne nastave, posebna pažnja posvećuje se i STEM, STEAM, STREAM konceptima učenja sa akcentom na unapređivanju onih veština i znanja koja se svrstavaju u domene matematike, nauke, tehnologije, umetnosti, jezika i inženjeringa.

Učenici stiču znanja budućnosti i digitalnu pismenost, izgrađuju transverzalne veštine i pripremaju se za život u 21. veku, kako kroz projektnu i aktivnu nastavu, tako i kroz timski rad i kooperativnost formirajući etički kodeks i navike celoživotnog učenja. Ovako shvaćene opšte i međupredmetne kompetencije izlaze iz okvira tradicionalnih formi obrazovanja i kreiraju takvo angažovanje učenika kojim se pripremaju da budu funkcionalni u savremenom društvu.

Pomenuti pristup školovanju nametnuo je  brojne izazove i standarde u pogledu adekvatnog dizajniranja prostora sa akcentom na fleksibilnost, instalacije IT infrastrukture i tehničke opremljenosti naše škole kao obrazovne institucije, ali i vrhunske predavače, stručnjake u svojim oblastima, koji podstiču učenike da samostalno otkrivaju informacije, koriste različite softvere, obrazovne robote, aplikacije i e-alate u procesu usvajanja znanja.

U prilog navedenom svedoče i vrhunski rezultati naših učenika od najranijih uzrasta na brojnim matematičkim i naučnim takmičenjima, svetskim takmičenjima u robotici i konkursima literarnog i likovnog karaktera. Značajna pažnja posvećuje se i realizaciji inovativnih programa čiji je autor stručni kadar škole, a koji su nastali kao rezultat prepoznatih dečjih impulsa, odnosno potreba i interesovanja. Učenici imaju prilike da se sretnu sa problemskim situacijama u oblasti kulinarstva, umetnosti i dizajniranja, ekologije i da stečena znanja i veštine primene prilikom svakodnevnih izazova.

Internacionalna škola ,,Crnjanski“ je savremena obrazovna institucija kreirana na temelju negovanja ekološke svesti i deo je značajnog međunarodnog programa Eko-škola sa ciljem da se đaci aktivno uključe u probleme održivog razvoja i očuvanja životne sredine.

Pored zdrave okoline, akcenat je stavljen i na zdravo odrastanje naših učenika kroz podsticanje njihovog fizičkog razvoja. Učenici su od najranijih dana u mogućnosti da se oprobaju u raznovrsnim fizičkim aktivnostima, sportovima, gimnastici i plivanju u saradnji sa vrhunskim profesorima fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, stručnjacima u sportskim disciplinama.

Saradnja sa Sportskim centrom ,,Crnjanski“ predstavlja važnu prednost u regionu sa aspekta bavljenja sportovima na profesionalan način.