Debata

Tradicionalno, i ove godine pred zimski raspust, učenici starijih Cambrigde grupa zajedno sa svojim nastavnicama su organizovali debatu podeljeni u timove. Teme ovogodišnje debate su: „Škola treba uvesti zvono“, i „Škola treba da traje 4 dana nedeljno“. Timovi su podeljeni na „za“ i „protiv“, a dva učenika su predsedavajući.  Kroz dobro razmotrene, pripremljene i izložene argumente na engleskom jeziku, članovi svakog tima su se potrudili da ubede publiku u svoje stavove, izražavajući sposobnost upotrebe engleskog jezika u razvijenom govoru kroz određenu zadatu temu. Kroz elokventnu razmenu ideja i pažljivo osmišljene argumente na engleskom jeziku, učenici su uspešno iskazali lične stavove, svoje retoričke sposobnosti, kao i moć argumentovanja i obrazlaganja, uz dobru pripremu i organizaciju unutar timova. Uspeh ove debate, kao i prethodnih, se ogleda ne samo u efektnim argumentima koje su obe strane izložile, već i u njihovoj sposobnosti da to učine na tečnom engleskom jeziku, što svedoči njihovoj dobroj uvežbanosti i sposobnosti da se služe stranim jezikom kao maternjim u svrhe argumentovane razmene mišljenja.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski