Izvođenje ritmičkih i melodijskih motiva u stilu klasične muzike

Učenici mlađih razreda bili su u prilici da se muzici približe sa aspekta njenog izvođenja. Nakon instrumentalne interpretacije klasičnih kompozicija od strane učenika 4. razreda, usledile su ritmičke vežbe sa akcentom na kombinaciji vizuelnog memorisanja i ponavljanja zadatih motiva. Osnovni zadatak podrazumevao je opažanje trajanje nota kroz praktične aktivnosti, manipulisanje ritmičkim vežbama, kao i korigovanje i analiziranje tačnosti realizovane vežbe. Deo časa bio je posvećen i izvođenju muzičkih igara uz pratnju na klaviru.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski