M3 – Maj Mesec Matematike

U okviru manifestacije M3 – Maj Mesec Matematike učenici starijih razreda naše škole su se na radionicama tokom časova matematike upoznali sa Platonovim telima.

Učenici su kroz zanimljiv kviz sistematizovali svoje znanje iz poliedara, prepoznajući različita geometrijska tela i uočavajući njihove jedinstvene osobine i svojstva koja ih odredjuju.

Učenici su zatim primenjivali izuzetno važnu Ojlerovu teoremu kako bi usvojili vezu izmedju ivica, strana i temena pravilnih poliedara sa posebnim akcentom na Platonova tela, otkrivajući njihovu savršenost i simboliku koja je nastala još u antičkoj Grčkoj.

Sam kraj radionice doneo je takmičenje u pravljenju Platonovih tela kako uz pomoć njihovih mreža, tako i uz pomoć seta Geomag.

Naši učenici uspeli su da sva svoja matematička znanja i veštine povežu i primene, tako da su veoma brzo našu učionicu krasila i najsloženija geometrijska tela.

Za kraj uspešnog rada su se zasladili jednom geometrijskom poslasticom sa imenom koje nije u potpunosti tačno

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski