Sa druge strane katedre

U cilju promovisanja saradnje, timskog rada i prijateljstva, učenici grupe Year 7 našli su se u ulozi nastavnika i održali čas učenicima grupe Year 4 na temu odlika neknjiževnog teksta. Cilj ovog časa, pored usvajanja nastavnog sadržaja, bio je i negovanje drugarstva , kao i razvoj mentorskih veština. Stariji učenici su sami pripremili čas – koristeći svoje znanje, napravili su zanimljive aktivnosti i materijale, a zatim ih iskoristili na samom času. Time su pokazali ne samo svoje akademske sposobnosti, već i liderske veštine, kao i volju da podrže svoje mlađe drugare. Učenici starije grupe su organizovali niz aktivnosti pažljivo dizajniranih tako da budu edukativne i zabavne u isto vreme, uključujući elemente timskog rada i saradnje. Obe grupe su sa časa ponele pozitivne utiske, uz želju da se slična aktivnost ponovi u budućnosti.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski