SPOJ ROBOTIKE I FIZIČKE AKTIVNOSTI

Analizirajući značaj fizičke aktivnosti s posebnim akcentom na primenu pedometra i mogućnosti njegovog korišćenja u svakodnevnim aktivnostima, učenici IV razreda konstruisali su model pedometra pomoću LEGO® Education SPIKE™ Prime seta uz unapređivanje konstrusanih modela personalizovanim elementima.

Pored konstruisanih pedometra izaziv je bilo i osmišljavanje improvizovanih modela tegova koji će pomoću senzora za daljinu procenjivati visinu napravljenog skoka i brzinu. Kroz praktično testiranje modela u saradnji sa ostalim učenicima škole, usledilo je izvođenje različitih oblika aktivnosti u školskoj sali u paru i u grupi u zavisnosti od dobijenih diferenciranih zadataka za rad.

Timskim radom uvežbano je očitavanje podataka dobijenih na grafičkom prikazu pomoću SPIKE™ Prime modela uz prethodno procenjivanje broja načinjenih koraka i visine skokova.  Putem ovih zanimljivih aktivnosti učenici su bili u prilici da uvide značaj robotike za podsticanje zdravog stila života i unaprede svoje veštine čitanja i tumačenja grafičkih podataka.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski