Tajne poruke iz vode

Kroz projekat koji je obuhvatio različite aspekte značaja i lepote vode, učenici 3. i 4. razreda su eksperimentisali fizičkim svojstvima, ciklusima i uticajima vode na životnu sredinu. Isticanjem faktora poput čistoće vode, posledica njenog delovanja na rast živih organizama i ekoloških implikacija, učenici naše škole su svoja zapažanja i zaključke preneli na platno kroz kreativan proces slikanja. Ovaj multidisciplinarni pristup integrisao je naučno istraživanje sa umetničkim izražavanjem, podstičući u isto vreme i kreativnu i ekološku svest učenika. Interaktivni karakter projektnih etapa rezultirao je u dublje razumevanje politike održivosti ovog izuzetno važnog resursa, a poseban izazov podrazumevao je umetnički prikaz simbolike vode na platnu.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski