Tektonske ploče, vulkani i stene

Učenici petog razreda su na času geografije učestvovali u radionici o vulkanima, stenama i tektonskim pločama. Nakon određivanja pravca kretanja tektonskih ploča pomoću strelica i platforme Tectonic Explorer, učenici su na praktičan način uvideli kako nastaju planine i rasedi, a zatim su na pametnoj tabli sortirali stene prema načinu nastanka. Takođe, uočavali su sličnosti i razlike između minerala, posmatrajući boju, strukturu i tvrdoću nakon čega su pravili svoj mineral.

Na kraju aktivnosti, učenici su izveli eksperiment gde su simulirali erupciju vulkana.

Ova aktivnost imala je za cilj razumevanje osnovnih procesa i uzročno-posledičnih veza u unutrašnjosti planete Zemlje.

Kontakt podaci

Ulica Čočetova 3M
Jagodina,
Republika Srbija

Telefon: 062/798 799
E-mail: info@crnjanski.rs

Internacionalna škola Crnjanski