Internacionalna Škola Crnjanski

Cambridge plan i program

Kembridž program u Internacionalnoj školi Crnjanski je usmeren na stvaranje pozitivnog okruženja koje će podstaći dečije poimanje sveta, učiti ih da slobodno postavljaju pitanja i traže odgovore, i što je najvažnije, da razviju potrebu za neprestanim učenjem tokom života.

Program je podeljen na dva nivoa:

 • Cambridge Primary, od 1. do 6. godine učenja, i
 • Cambridge Lower Secondary, od 7. do 9. godine učenja.

Kroz predmete English, Maths, Science i Global Perspectives, naš cilj je da:

 • kod učenika podstaknemo motivaciju i pozitivan stav prema učenju, kao i shvatanje da je to svojevrsan doživotni proces;
 • omogućimo učenicima da usvoje osnovna znanja, vrline i veštine, koje će činiti čvrstu osnovu za njihovo dalje obrazovanje i profesionalni razvoj;
 • podražavamo stvarni život i pripremamo učenike za isti kroz fundamentalni pristup u svim školskim predmetima, naročito kroz interdisciplinarne aktivnosti;  
 • koristimo sve nastavne metode, koje su uvek skrojene prema detetovom nivou razumevanja i psihofizičkom stanju, naročito one u kojima učenik aktivno učestvuje;
 • ohrabrimo individualni i timski rad unutar i izvan učionice;
 • razvijemo predstavu sveta kao celine ali i lokalne i globalne povezanosti.

U skladu sa razvojem modernog društva i obrazovnih potreba u najbližoj budućnosti, Kembridž program u Internacionalnoj školi Crnjanski je usmeren ka:

 • Održavanju koraka sa najnovijim dostignućima na polju obrazovanja kao i praćenje svetskih trendova koji se odnose na obrazovanje i vaspitanje dece i adolescenata;
 • Ulaganju u profesionalno usavršavanje nastavnika kroz radionice i/ili deljenje iskustava sa kolegama iz iste države kao i sa kolegama iz različitih zemalja sveta, i
 • Ulaganju u projekte, inovacije, nastavne metode i materijale, dodatne programe i aktivnosti.  

Moderan koncept Kembridž programa diktira poseban odabir nastavnog osoblja, tako da, sem neophodnog nivoa stručne spreme, zaposleni nastavnici poseduju izrazit profesionalan stav i pokazuju entuzijazam u radu sa decom; oni su radoznali, spremni da se dalje usavršavaju i  skloni su primeni modernih nastavnih metoda i tehnika. Naši nastavnici poseduju odgovarajuće licence za sprovođenje Kembridž internacionalnog programa, koje im omogućavaju da primene ciljeve i principe ovog programa profesionalno i odgovorno.