PU “Kids Club”

Predškolski program

U okviru obrazovnog sistema “Crnjanski” nalazi se i Predškolska ustanova “Kids Club” čiji se predškolski program realizuje u okviru Nacionalnog i Cambridge programa.
PU “Kids Club” omogućava deci boravak, učenje i druženje u uslovima koji neguju individualni pristup detetu, aktivno učešće u obrazovnom procesu putem otkrića i rešavanja problemskih situacija, primenom inovativnih modela rada i u društveno – konstruktivnoj atmosferi za rad.

Ključni koncept predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti.

Deca su toliko zauzeta zabavnim i igrovnim aktivnostima ne znajući da, zapravo, sve vreme i uče. Naš cilj je omogućiti pun razvoj bioloških potencijala deteta

Ključni koncept predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podsticanje razvoja svih aspekata ličnosti.

Deca su toliko zauzeta zabavnim i igrovnim aktivnostima ne znajući da, zapravo, sve vreme i uče. Naš cilj je omogućiti pun razvoj bioloških potencijala deteta.

Galerija